Välkommen till Modernt jordbruk !
home

Sprayfo Violet

Sprayfo Violet är till för storskaliga mjölkbönder som har kapacitet att arbeta med två sorters mjölkersättning. Sprayfo Violet innehåller en högre andel vegetabiliska proteiner, ändå smakar bra och är lätt att lösa upp för användning i Sloten spraytorkningsprocessen. Violett innebär att du matar kostnadsmedvetet i avvänjningsfasen (vecka 5–9) och ändå får ett bra slutresultat.

Ekonomiskt alternativ

  • Ekonomiskt alternativ
  • Speciellt i avvänjningsfasen
  • Högkvalitativa proteiner
  • Löser sig lätt
  • Gott
  • Bästa kraftfoderupptaget

Sprayfo Violet är berikad med prebiotika, probiotika, organiska syror och naturligt vitamin E.


Jordbruksmaskiner
Modernt jordbruk
Modernt jordbruk