Välkommen till Modernt jordbruk !
home

Sälskrämmare

Seal Scarer är ett akustiskt tätningsavvisande system. Ljudet som produceras av Seal Scarer har visat sig vara effektivt för att hålla sälen på bra avstånd från fiskodlingar etc. Systemet består av en kontrollenhet och en givare (ljudhuvud). Styrenheten innehåller en pulsgenerator och en förstärkare och sänder slumpmässiga skurar av ljudfrekvenssignaler till givaren, där de omvandlas till intensivt ljud. Detta ljud är på en frekvens, vilket är extremt obehagligt för säl.

Produktinformation

Sälskrämmarens tekniska data:

  • Strömförbrukning:ca 0,4A/12V
  • Ljudtryck:Ca. 189dB/mP/m
  • Räckvidd:Ca. 300m (radie från givaren/ljudhuvudet)
  • Täckningsområde:280.000 kvm

Lägga märke till :
Experiment har visat att ljudet inte är 100 % ogenomträngligt för tätning, och att de med tillräcklig motivation kan stå ut med ljudet under korta perioder. Storleken på den vattentäta lådan är 60 x 30 x 40 cm bred.

Eftersom många anläggningar är monterade en bit från stranden, Det är ofta opraktiskt att dra ut en strömkabel till sälskrämmaren.
Istället levererar marinbatteriet den ström som krävs. Detta batteri behöver såklart laddas, och med en batterikapacitet på 70-75Ah, laddningsintervallen är 3-4 dagar.


Jordbruksmaskiner
Modernt jordbruk
Modernt jordbruk